اخبار و بلاگ

رموز تجویز عینک

جراح چشم که ظریف ترین اعمال جراحی را روی چشم بیمار انجام می دهد نباید در تجویز عینک بیمار غفلت کرده و بی حوصله باشد. بسیاری از بیماران که تحت عمل جراحی موفقیت آمیز آب مروارید و جراحیهای انکساری قرار گرفته اند پس از عمل نیاز به استفاده از عینک طبی دارند. بعضی ها فقط از عینک و عده یی دیگر به طور متناوب از لنز و عینک استفاده می کنند.

کمک چشم پزشک در تأمین دید خوب و رضایت بیمار شرط است و لذا آگاهی دادن بیمار درباره ی لنز و فرم عینک ضرورت دارد. بیماران کیفیت دید خود را با کیفیت عینک خود می سنجند و لذا ناراضایتی آنها از عینک و فرم، نارضایتی از چشم پزشک را در پی خواهد داشت.

بیماری که لنز یا عینک خود را زیر نظر مستقیم چشم پزشک انتخاب نکند و یا پزشک بر آن کنترل نداشته باشد و یا عینک به طور اصولی و استاندارد ساخته نشده باشد و یا در اثر عدم آگاهی، بیمار انتخاب درستی نکرده باشد و همچنین در مورد لنز اگر در چشم راحت نباشد، پزشک را مقصر قلمداد می کند.

همانطوری که نتایج عمل آب مروارید و جراحی های انکساری از جهت دید برای بیماران مهم بوده همانطور هم استفاده از یک لنز خوب و یا عینک خوب در رضایتمندی بیمار اهمیت دارد و لذا پزشک موظف است، از نظر کیفی عینک و لنز را کنترل کند.

پزشک باید از تکنولوژی روز، فرم و لنز آگاهی داشته و اطلاعات خود را به بیماران انتقال دهد.
مثلاً بسیاری از بیماران از وجود عدسیهای تدریجی، پوشش آنتی رفلکس لنزهای با ضریب بالا و یا لنزهای پلی کربنات بی اطلاعند. وظیفه ی چشم پزشک است که عینک ساز (Optician) تحت امر خود را آموزش داده و اطلاعات جدید را در اختیار ایشان قرار دهد و نوآوری در این صنعت باید مرور شود.

گاهی هم اطلاعات بیمار از نظر محصولات جدید از چشم پزشک هم بیشتر است که با وجود اینترنت و سایر منابع اطلاعاتی که در اختیار افراد بوده این امر بعید به نظر نمی رسد.

چشم پزشک باید اطلاعات روزآمد راجع به ابزارهای اپتیکی و سایر مطالب را همانند آگاهی راجع به جراحیهای آب مروارید، گلوکوم و جراحی انکساری بیاموزد. پس از انتخاب بیمار و نظر مشورتی پزشک نسخه به بیمار ارائه شود کلیه ی جزئیات یک عینک در نسخه قید شود.

بیمار با عینک تجویز شده، در محوطه ی مطب اندکی قدم بزند ، سپس به بخش عینک سازی برود و چه بسا ممکن است بیمار عینک خود را از عینک سازی مطب شما تهیه نکند و بخواهد جای دیگری برود که البته این امر اهمیت نوشتن نسخه و دقت در آن را زیادتر می کند.

اطلاعات قبل از تجویز عینک:

عینک را برای خواندن به چشم نزدیک می کند، آیا برای بهتر دیدن عینک را بالا می برد؟ اینها راهنمای خوبی برای این است که بدانیم اشکال در تجویز نسخه بوده و یا از عینک نامناسب است.


۳) اگر بیمار دید بینابینی نیاز داشته و یا از کامپیوتر استفاده می کند و دچار خستگی و سردرد بوده باید برایش لنزهای تدریجی تجویز کرد؟
۴) آیا بیمار فقط نیاز به اصلاح یک دید دارد؟


۵) آیا شیشه های عینک بیمار فوق العاده ضخیم اند؟ باید از لنز یا مواد با ضریب بالا استفاده شود.
۶) آیا بیمار ساعات زیادی را خارج از منزل سپری می کند؟ از لنزهای فتوکرومیک استفاده شود.


۷) آیا بیماری که از عدسی ۲ کانونه یا ۳ کانونه استفاده می کند از دید میانی خود ناراضی است؟ از لنز تدریجی استفاده شود.
۸) آیا بیمار در راه رفتن با عینک مشکل دارد؟ از لنزهای تک دید برای دور و یا نزدیک به صورت مجزا استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.